ATT SKAPA FÖR FRAMTIDEN, MED ETT FOTFÄSTE I DET FÖRFLUTNA . . .

A&E DESIGN AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag på industridesignområdet.  Firman grundades 1968 av Tom Ahlström (f.1943) och Hans Ehrich (f.1942), efter att båda hade avlagt examen på avdelningen för metall och industriell formgivning vid Konstfackskolan i Stockholm.
Det sena sextiotalet, då Ahlström och Ehrich fattade sitt beslut att öppna ett designkontor, var en tid, då den klassiska skandinaviska formgivningen verkade ha stagnerat, då politiska protester och kritik av kapitalism och kommersialism kulminerade, och många designstudenter flydde till andra yrken. Trots detta, lyckades
A&E DESIGN etablera sig på marknaden och bli ett välkänt namn både i Sverige och på den internationella scenen.
Redan från början gick A&E DESIGN in för att skapa funktionella och snygga vardagsprodukter, snarare än att rikta in sig på kortlivade modetrender.  Plastmaterial av alla slag har alltid spelat en avgörande roll i
A&E DESIGNs skapande, vilket har gjort denna designfirma till en av de mest plast-erfarna på marknaden.
Vid sidan av formgivning av t.ex. tandborstar, diskborstar, måleriverktyg, könummerautomater, elektrisk, elektronisk och medicinsk utrustning, belysningsarmaturer och möbler av alla slag, har A&E DESIGN med stor energi ägnat sig åt utveckling av handikapphjälpmedel.
A&E DESIGN är känt för nyskapande produktutveckling samt detaljerade och noggrant utformade arbetsmodeller, prototyper och presentationsmodeller, vilka tillverkas i företagets egen modellverkstad.
A&E DESIGNs skapelser brukar hävda sig synnerligen väl i konkurrensen på marknaden.  Den berömda Jordan-diskborsten t.ex. har redan sålts i över 65 miljoner exemplar.  Den uppmärksammade och designpris- belönade fällpallen "Stockholm" används redan på över 1000 museer världen över.
A&E DESIGN har mottagit "Utmärkt Svensk Form" 14 gånger och "The Red Dot Award" 5 gånger, varav 3 gånger med tillägget "The Best of the Best" !  Otaliga andra inhemska och internationella utmärkelser har tilldelats A&E DESIGN under årens lopp.BRA DESIGN = BÄTTRE AFFÄRER !
En väldesignad produkt hävdar sig bättre i konkurrensen.  Våra designlösningar kännetecknas av en optimal balans mellan utseende, funktion, produktion och marknad ...

FÖRETAGSPROFIL OCH ARBETSMETODER :
Vi erbjuder full service när det gäller produktutveckling och formgivning.  Vår modellverkstad framställer modeller av alla slag, såväl arbets-och funktionsmodeller, som åskådningsmodeller och fungerande prototyper. På designstudion arbetar vi med CAD-program i 2D och 3D miljö.

UTBUD AV TJÄNSTER :
Industriell design. Ergonomi. Produktutveckling. Konstruktion. Grafisk formgivning. Åskådningsmodeller. Prototyper.

PRODUKTOMRÅDEN :
Konsumentartiklar. Producentvaror. Handverktyg. Belysningsarmaturer. Elektriska och elektroniska apparater. Möbler och inredningar. Medicinskteknisk utrustning. Transportmedel. Sanitetsgods. Handikapphjälpmedel. Etc.

A&E DESIGN på Youtube